Hindi pagkakapantay pantay ng distribusyon ng yaman sa asya

Ayon sa artikulo xii, seksyon i ng saligang batas ng 1987, ang pambansang ekonomiya ay ay hangarin na pagkakapantay-pantay ng pagbabahagi sa pagkakataon, kita at yaman ng mga mamamayan ito ay nanganaghulugan na ang lahat ng mamamayan ay may karapatan na makibahagi sa kita at yaman ng bansa. Kasing linaw ng kristal ang mensahe: ang hindi pagkakapantay-pantay ng turingan dahil sa kulay o posisyon sa lipunan ay nagreresulta ng malalim na hidwaan at nagreresulta ng digmaan na darating ang punto na lalaban ang mga inaapi para sa pagkakapantay-pantay sa ekonomya, benepisyo at pampulitikang relasyon ng mga tao. Naniniwala si gregorio, uunlad ang bansa sa tulong ng malaking populasyon kung magiging pantay ang distribusyon ng yaman at serbisyo ng gobyerno sa pilipinas lalo na sa mga lalawigan “para sa akin opportunity 'yan (malaking populasyon), hindi 'yan liability.

Mga mahalagang konsepto ng ekonomiks equality pantay-pantay ang mga karapatan ng tao at ang distribusyon ng pinagkukunang yaman ang yaman na mapapasakamay ng tao ay nakabatay sa hirap at haba ng kanyang pagpapagod sa pagkamit nito. Karapatan ng babae at lalaki ay pantay lamang ang pagkakapantay-pantay ng mga kasarian ay nangangahulugan na ang mga kalalakihan at kababaihan ay may parehong mga karapatan online gaming balakid sa pag-aaral ng mga estudyante ng sekundarya sa pilipinas ay 2010-2011 katigasan ng ulo at hindi marunong sumunod sa pangaral 3. Sa unang yunit ng aklat ay matatanto ang kahalagahan ng populasyon, kalusugan, at edukasyon, ang pagkilala sa tao bilang pinakamahalagang yaman ng bansa, at masusuri ang mga bumubuo sa sambayanang pilipino.

Mas pantay na pagbabahagi ng yaman ng bansa sa ikabubuti ng marami institusyonalisadong garantiya sa batayang sahod at iba pang anyo ng panlipunang seguridad na angkop sa ika-21 siglo paglikha ng. Ang kasalukuyang saligang batas ng pilipinas ang saligang batas ng pilipinas ng 1987 na pinagtibay noong 2 pebrero 1987 sa ilalim ni corazon aquino sa isang plebisito kung saan ang higit sa 3/4 o 7637% ng mga humalal (17,059,495) ang sumang-ayon dito, laban sa 2265% (5,058,714) na bumutong tutol sa pagpapatibay nito. Dahil may mga pook na sadyang masikip dahil maunlad ito katulad ng ncr dahil ito ay sentro ng kalakalan, industriya, kultura at edukasyon. Ang masakit sa hindi pagkakabalik sa kasarinlan ng mga nasabing maliliit na bansa sa kapuluan, na pinalala pa ng paggamit sa unitary na uri ng gobyerno para sa pilipinas, ay ang nasabing pagkalugi ng mga taga-probinsya sa distribusyon ng kapangyarihan at oportunidad sa kayamanan na naging sanhi kung bakit yumaman ng yumaman ang maraming mga. Ang kayariang panlipunan ng pilipinas bago maging kolonya ay nagbibigay ng pantay na pagpapahalaga sa kahanayang maka-ina at maka-ama dahil sa pamamaraang ito, napagkalooban ang mga kababaihang pilipino ng higit na kapangyarihan sa loob ng isang angkanmayroon silang karapatang magkaroon ng ari-arian, makilahok sa kalakalan at maaaring hiwalayan o diborsiyuhin ang asawang lalaki.

Pagkaubos ng mga natatanging species ng hayop at halaman sa kagubatanang pilipinas ay napagkalooban ng diyos ng isang napakagandang kagubatang tropikal dito makikita ang iba't ibang uri ng mga halaman at mga hayop na ang iba ay dito lang talaga makikita5. Sa agham pangmundo at heolohiya, ang anyong lupa o pisikal na katangian ay binubuo ng isang heomorpolikal na yunit, at kadalasang nagkakaroon ng kahulugan sa kanyang anyo sa ibabaw at lokasyon sa tanawin, bilang bahagi ng [[kalupaan], at dahil sa katangiang iyon, kinakatawan ang isang elemento ng topograpiya. Tinatalakay sa ulat na ito ang paikot-ikot at di-makayanang padron ng pag-unlad ng ekonomyang pilipino, ang mga salik na tumutulak sa paikot-ikot na pagbulusok ng ekonomya, ang ambag ng iba’t ibang sektor at di man tukuying istratehiya sa pag-unlad, ang epekto ng kasarian sa paggawa, at ang kalagayan ng likas na yaman at kapaligiran ng bansa.

Hindi pagkakapantay pantay ng distribusyon ng yaman sa asya

Kung ang unang yugto ay tumutukoy sa mga paghihirap ng mga kababaihan, ang pinatutungkulan naman nito ay ang hindi pagkakapantay-pantay ng babae at lalaki at ang katapusan ng diskrminasyon ang ikatlong yugto naman ay nagsimula mga unang taon ng 1990s bilang isang tugon sa mga hindi nagtagumpay nalayon ng ikalawang yugto ng kilusang kababaihan. Marami akong nakikitang mga kadahilanan una na rito ay di pantay na distribusyon ng yaman para sa mga tao sa ating bansa, pangalawa ang patuloy na pagdami nang mga pamilya sa ating bansa na minarapat na lamang mamasukan upang sumweldo at makuntento, kadalasan pa nga mas marami ang walang trabaho kaya naituturing pa ang mga sariling maswerte. Sinusukat ng kanilang gender gap index ang hindi pagkakapantay-pantay ng mga oportunidad at yaman sa pagitan ng mga lalaki at babae batay sa apat na aspekto: kalusugan, pamumuhay, edukasyon, at pakikilahok sa ekonomiya at politika.

  • Ngunit sa kasalukuyang tala ng nso, 60% ng populasyon ng pilipinas ang nagmula sa pook-urban samantalang 40% naman sa pook-rural karaniwang matao at magulo ang mga pook-urban kaysa sa pook-rural sa pook-urban, maraming sasakyan at magkakalapit ang mga tirahan.
  • 7 ang mga tao sa pilipinas ay hindi pantay ang pagkakabaha-bahagi sanhi ng kalagayang pisikal ng mga rehiyon, pandarayuhan at pag-aanak anong katangian ng populasyon ng pilipinas ito a kapal b distribusyon c hanapbuhay d transportasyon 8 may mga lugar na malawak ngunit madalang ang mga taong naninirahan.
  • Ngunit nagkakaisa ang mga ekonomista sa kanilang paniniwalang sa usapin ng ekonomiya, ang problema sa kahirapan ay nakatali sa di-pantay na distribusyon ng yaman at kaunlaran, at may mabigat na pagkiling pabor sa pagtutuon ng yaman at kaunlaran sa mga urbanisadong lugar tulad ng metro manila at ibang mga syudad.

Naglalayon na makamit ang perpektong lipunan sa pamamagitan ng pantay na distribusyon ng produksyon ng bansa, pagtutulungan, at - tumutukoy ito sa pagkakapantay-pantay ng mga namumuno batay sa kanyang kagustuhan at hindi sa kagustuhan ng mga tao totalitaryanismo. At may mga bahagi ring pantay ang distribusyon ng ulan sa buong taon mga produkto: mga pananim gaya ng mais, palay, mga gulay, niyog, at asukal mga maulan sa halos buong taon pero hindi daanan ng bagyoat may kultura o mamamayang pilipino at sa bansang pilipinas. Hindi pantay ang distribusyon o kakapalan ng tao sa pilipinas may ppapalaganap rin sa populasyon sa pagitan ng mga rehiyon dahil ang pilipinas ay mayaman sa likas na yaman at sa yamang tao.

hindi pagkakapantay pantay ng distribusyon ng yaman sa asya Distribusyon ng population • hindi pantay ang pagkakabahagi ng populasyon sa asya • maaaring makapal o manipis batay sa bilang ng mga taong nabubuhay sa isang teritoryo, bansa, o rehiyon 11 population density sumusukat sa distribusyon ng populasyon sa isang teritoryo.
Hindi pagkakapantay pantay ng distribusyon ng yaman sa asya
Rated 4/5 based on 18 review

2018.